شمشیربازی

گفت و گو با مربی ایرانی 2 ماه پس از قرنطینه در ووهان

مربی شمشیربازی ایرانی گفت: در مرکز کرونا هستم و دیدم با قرنطینه خانگی و رعایت مسائل بهداشتی این ویروس کنترل شد به طوری که تعداد افراد جدید مبتلا به صفر رسیده است.

22 اردیبهشت 1399

کرونا شمشیربازان المپیکی را در اروپا ماندگار کرد

به گزارش خبرنگاران، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران شامگاه دوشنبه با کسب صندلی پنجم و کسب سهمیه تیمی به کار خود در جام جهانی لهستان سرانجام داد.

19 فروردین 1399