درباره مجموعه کارنیکان

به مجله کارنیکان خوش آمدید.

وبسایت ما یک وبلاگ خبری و تحلیلی است که اخبار با موضوع ورزشی، کسب و کار، استارتاپ ها و صنایع گردشگری، خودرو و رایانه را منتشر و نقد و تحلیل مینماید.